Viņu laiks. Egons un Edīte.Edīte Gūtmane.

300x0_vinu_laiks_-_vaks

Mani šī grāmata uzrunāja, zinot, ka Egons Līvs saistīts ar jūrniecību un Ainažu jūrskolu. Grāmata sadalīta četrās daļās: paša rakstnieka laiks, Egona un Edītes laiks un līdzgaitnieku atmiņas laiks un laikabiedru jūras laiks. Grāmata balstās uz laikabiedru atmiņām, vēstulēm, fotogrāfijām, kā arī paša Egona Līva pārdomām un dienasgrāmatas lapaspusēm. Man visspilgtākie šķita jūrniecības dzīves atainojumi dažādu tā laika cilvēku acīm. Gan tvaikoņa “Ormesby” gaitas 1. pasaules kara sākumā un bojāeja, ko piezīmju grāmatiņā apraksta kuģa 1.stūrmanis Gulbe, bet vēlāk publicē E. Līvs, gan tālbraucēja kapteiņa Jāņa Ērmaņa dzīve. Tā kā esmu saistīta ar Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolu un jūrniecību, mani saviļņoja šī grāmata īpaši E. Līva anotācija grāmatai “Krišjānis Valdemārs” un Pārdomas par Latvijas kuģniecību. Sāpīgi lasīt, ka “ir paaugusies trešā paaudze, kura neko nav dzirdējusi par savas tautas tālo un pavisam neseno vēsturi, aizvien dziļāk aizmirstības atvarā grimst seno jūrasbraucēju tikumi un amata prasme”. Tā ir taisnība, bet mēs cenšamies skolēnos radīt interesi par kuģniecību, sadarbībā ar Ainažu jūrskolas muzeju, reizi mēnesī aicinot kādu no kuģu kapteiņiem vai stūrmaņiem uz skolu, lai ieinteresētu skolēnus par jūrniecības arodu.

Iesaku izlasīt šo grāmatu ikvienam, veltītu Egonam Līvam, lai saprastu un piekristu viņa teiktajam: “Dzīve ir ģeniālākais autors, kāds jebkad bijis”. Dažādie jūrnieku likteņi ir izdzīvoti vēlreiz, tiem pieskaroties ar E. Līva roku, publicējot tos. Arī grāmatas autores Edītes Gūtmanes un Egona mīlestība ir romāna vērta.

Grāmatas vāks vēsta, ka tā ir par rakstnieku Egonu Līvu, jo uz vāka ir viņa portrets, taču man ļoti patīk vāka atvērums, kurā ir pastkaršu, vēstuļu un aplokšņu fotogrāfijas. Iedomājos gados jaunāku lasītāju, kurš saraksti veic tikai e-pastā un te – aploksne ar pasta indeksu un adrešu vietām krievu valodā. Bija arī tādi laiki un sarakste varēja notikt tikai šādi.

Vinulaiks_Ineta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s