Mūžības fjorda pravieši. Kims Leine

300x0_muzibasfjordapraviesi_.jpg

Tas bija izaicinājums – kad laukā īsta vasara, sākt lasīt 572 lappušu biezu grāmatu.

Romāns – vēsturiska sāga ataino notikumus Dānijas karalistē 18.gadsimta beigās.  Romāns sākas ar prologu, kas datēts 1793.gada 14.augustā, atraitnes kritienu ko var klasificēt kā slepkavību.

Tad ir lēciens atpakaļ laikā, lai atainotu Mortena Pedersena ierašanos Kopenhāgenā 1782.gada pirmajā jūnijā, lai studētu teoloģiju. Viņš ir jaunākais no septiņu bērnu ģimenes un vienīgais izdzīvojošais zēns.Mortenā notiek cīņa ar sevi, tā vēlme kļūt par ārstu un tēva prasība kļūt par teologu. Lai īstenotu savu sapni, viņš paralēli teoloģijas studijām, apmeklē dabaszinību priekšlasījumus universitātē, studē Linneja lielo darbu (manuprāt, tas ir Systema Naturae”- par dzīvās dabas klasifikāciju). Viņš iemācās zīmēt ziedus, bet tas ir pretrunā ar teoloģijas studijās sludināto, kā arī pieēno uzvārdu Falks. Autors šai nodaļā ataino dzīvi tā laika Kopenhāgenā – pilsētas laukumus, cirka akrobātus, prostitūtas, bēgšanu no dzimtbūšanas Dānijas laukos. Mortens iemīlas Abelonē Šulcā, kura teoloģijas maģistru Falku iepazīstina ar mīlas dzīvi. Mortenam piedāvā darbu kādā no Grenlandes kolonijām un viņš atsauc saderināšanos ar Abeloni. Abelone piedāvā būt brīviem kopā, bet Mortens šo piedāvājumu noraida. Ar brigu Der Frühling viņš dodas ceļā, baudīt brīvību. Uz kuģa viņš iepazīst skarbo kuģinieku dzīvi un vētras, dabas varenību.

Mortenam Falkam sākas jauna dzīve  kā Sukertopenas misijas mācītājam 1793.gada 15.augustā. 2.nodaļā katra apakšnodaļa veltīta vienam no desmit baušļiem, bet kopā ir vienpadsmit apakšnodaļas. Kaut arī nodaļas nosaukums ir atšķirīgs, pirmajā rindkopā ir citēts konkrētais bauslis. 11.nodaļas nosaukums ir 11.bauslis “Harpūna” – ko Dievs saka par visiem šiem baušļiem?

Pāris dienu braucienu attālumā no kolonijas atrodas vieta, ko paši dāņi dēvē par Mūžības fjordu. Tur dzīvo arī Marija Magdalēna ar vīru Habakuku un lasītājs tiek iepazīstināts ar viņu sūro ikdienu . ja ir smaga ziema un rudenī pirms tam nav bijusi laba taimiņu zveja un ziemeļbriežu medības, tad ziemā ļaudis ir spiesti izvārīt un apēst savas ādas siksnas un kamikus. Nekristītie zīdainīši nomirst, bet dažus pat no tiem nožņaudz, lai atvieglotu viņu ciešanas. Vietēji ir atkarīgi tikai no dabas un veiksmes. Dažādu cilvēku skaudri likteņi attēloti katrā no nodaļām, sasaucoties ar nodaļas virsrakstu.

Starp kristiešu Grenlandes iedzīvotājiem notiek sacelšanās, kuru vadīja pravieši Habakuks un viņa sieva Marija Magdalēna. ” Mortenam Falkam jāizlemj, vai viņš īstenos Dānijas varu vai atbalstīs Grenlandes brīvības sapņus.

Trešās lielās nodaļas virsraksts ir “Lielais ugunsgrēks”.  Mortens Falks pēc astoņiem gadiem kolonijā, dodas uz Norvēģiju. Tur viņš sastop grāmatas sākumā pieminēto atraitni Gunhillu Krēgeri, kuru iemīl. Taču Kopenhāgenā Misijas kolēģijai jau ir zināms, ka Falks ir pārkāpis mācītāja kodeksu: nelegālās laulības ar atraitni, atraitnes pornogrāfiskie zīmējumi, viņa reliģiskā krīze. Kā ar to visu tikt galā? vērojot Kopenhāgenas degšanu, mācītājs Frīdriha kungs par ugunsgrēku runā kā par nolemtību: “Pilsēta nodegs līdz pamatiem, tāda ir Dieva griba. Viss zudīs, viss! Mēs visi esam nolemti. Tā ir mūsu revolūcija…”, bet Falks tomēr cenšas glābt un dzēst ugunsgrēku. Domāju, ka arī viņā bija iekšēja cīņa starp Dieva gribu un cilvēcisko faktoru.

Grāmatā attēlots ziemeļnieku tautas dzīvesveids, darbarīki, ikdiena, kas ir atšķirīgi no līdz šim lasītajiem daiļdarbiem. Nebiju iedomājusies, ka kā ķemmi izmanto ziemeļbrieža žokļa kaulu. It kā sīkums, bet man paliks prātā. Grāmata ir kā liecība ziemeļnieku skarbumam un noslēgtībai.

Muzibasfjordapraviesi

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s