Melnais akmens. Aivars Kļavis

300x0_melnais_akmens_vaaks

Šī ir vēsturiskas triloģijas “Ceļojums uz nezināmo pasauli” pirmā grāmata. Romāna autors Aivars Kļavis savā darbā par pamatu licis vēsturisku sižetu, ļoti senus vēsturiskos notikumus – indoeiropiešu migrāciju un baltu tautu veidošanos par kuriem latviešu daiļliteratūrā neatceros līdz šim lasījusi. Man šis liekas ideāls veids, kā skolēniem mācīties vēsturi – stāstu un piedzīvojumu garā, iesaistot vēsturiskus faktus nevis pēc vēstures grāmatām, iekaļot sausus gadaskaitļus. Romāns iesākas mūsdienās ar atradumu, kas ieved sensenā vēsturē.

Es šo grāmatu lasīju ar ļoti lielu interesi, jo seno laiku vēsture kopš skolas laikiem piemirsusies, bet tagad ar interesi uzzināju, ka Latvijas teritorijā pirmie iedzīvotāji bija vēlāko kuršu priekšteči. Visticamāk, ka tas notika bronzas laikmetā apmēram 1500-500 gadus pr.Kristus.

Stāsta galvenais varonis ir Vardots, kura ciltij uzbrūk klejotāji un viņš ir spiests sākt visu no jauna, izcīnīt vietu pirmatnējo cilšu sabiedrībā un pat dibināt savu cilti. Grāmatā ir attēlots gan seno tautu dzīvesveids, gan attiecības, gan mīlestība, draudzība un nodevība. Vardota mīlestība ir Lēne, bet tālajā pagātnē arī kāzas notiek saskaņā ar dažādām tradīcijām un rituāliem, ko parasti neraksta vēstures grāmatās. Šādas nianses – uzzināt ko jaunu un interesantu par vēsturi, kas līdz šim nebija zināms, padara grāmatu īpaši aizraujošu. Piekrītu Vardota teiktajam par vadoņa lomu: “Sarmatu vadonis karalaikā ved savus vīrus kaujā, bet, mierā dzīvojot, izšķir dzimtu strīdus un soda tos, kas apzog vai nogalina kaimiņu. Viņam neviens neiedrošinās runāt pretī. Toties pie mums ikviens ir gatavs aizstiept svešu mantu, ja vien īpašnieks to neredz. “ Erls viņam izskaidro, ka mēs esam zemkopji nevis klejotāji un mēs nedzīvojam barā, bet kopš senseniem laikiem katra kopiena un dzimta dzīvo atsevišķi. Ļoti trāpīgs mūsu senču raksturojums.

Mani pārsteidza, ka grāmatas ilustrāciju autors mācās Ādažu Valdorfa skolas 8.klasē, bet šis ir pierādījums, ka Emīls Mozga ir ļoti radoša personība. Domāju, ka ilustrators ļoti labi spēja uztvert nianses, kā veidot tēlus un kartes, jauniešiem vieglāk uztveramā formātā.

melnaisakmens_Ineta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s