Katls. Aivars Freimanis

300x0_katls

Romāna darbība norisinās Otrā pasaules kara un pēckara apstākļos, ko mēs no vēstures atceramies kā Kurzemes katlu – Latvijas daļa, kuru sarkanarmija nošķīrusi no pārējiem Vācijas spēkiem. Galvenie varoņi dzīvo Kurzemes Jūrmalciemā. Taču vārds “Katls” romānā ir ar daudz lielāku nozīmi. Viena no tām ir galvenā varoņa Ingusa jeb Ņurņika Netīrā sirdsapziņa – netīra kā katla dibens. Tēvs Ingusu izpirka no vācu karadienesta par nokautu cūķi un desiņu kalnu, bet viņš nodod sava ciema zēnus, jo ir iemīlējies Mairā, kurai patīk Kārlis.

Autors lielu uzsvaru liek uz anonīmajām zīmītēm. Pirmā no tām iznīcina Kārli, vēlāk tādas ir vēl un katrai seko atbilstoša darbība.

Romānā ir arī  briesmīgas epizodes: kā noķertajam mežabrālim čekā ar degošu cigareti svilina ārā aci, lai izspiestu no viņa atzīšanos, kā vajā mežabrāļus, kā nošauj pionieru vadītāju.

Romāna pēdējā nodaļa –  Padomju Savienības sabrukums dokumentāli ataino  mūsdienu situāciju – ar sagrieztajiem zvejas kuģiem, izdemolētām mājām, grandiozām vasarnīcām.

Autora valoda ir parupja, iespējams, ka šādi autors izpratis vienkāršā krasta ļaužu ikdienas valodu. Bet, lai piedod man grāmatas recenzenti, kuriem šī valoda likās pieņemama un vietā, es, kura esmu savu bērnību pavadījusi jūrmalciemā, ikdienā satiekot arī iereibušus zvejniekus, šādi vārdi, kādi minēti grāmatā, pār viņu lūpām nenāca. Nevajag zvejniekus uzskatīt par neizglītotu rupju latviešu tautas daļu. Piekrastes zvejnieki gan mūzikas instrumentus spēlēja, gan gleznoja, gan runāja kulturālā valodā. Es šo rupjo valodu izjutu kā apvainojumu sev – zvejnieka meitai un visiem piekrastes zvejniekiem. Valodas ziņā man daudz atbilstošāki liekas Viļa Lāča Romāni “Vētra” un “Zvejnieka dēls”. Krievu un vācu valodas citāti tiek iestarpināti, atbilstoši valdošajai varai Latvijā un tiek tulkoti, lai tiem, kuriem šīs valodas svešas, būtu vieglāk lasīt, bet tomēr tiek saglabāta romāna oriģinalitāte.

Kopumā grāmata “Katls” uzskatāma par Latvijas vēstures attēlojumu, dažādiem cilvēkiem un viņu spēju vai māku izdzīvot dažādos likteņa pavērsienos.

Neiztrūkstoši katrā zvejnieka saimniecībā

zvejnieciba1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s