Fonds. Aizeks Azimovs

300x0_fonds

Šī ir romānu sērijas “Fonds” pirmā grāmata, kas sadalīta piecās daļās, pakāpeniski lasītājam atklājot notikumus pēc Galaktiku Impērijas sabrukuma.

1.daļa. “Psihovēsturnieki.” Neliels skaidrojums, kas ir psihovēsture – matemātikas nozare, kura pēta cilvēku konglomerātu reakcijas uz fiksētiem sociāliem un ekonomiskiem stimuliem. Un tālāk seko Seldona teorēmas uz kurām balstās psihovēstures pētījumi. Šāds vai līdzīgs ieskats Galaktikas enciklopēdijā tāltālā nākotnē ik pa laikam iespraucas grāmatas lapaspusēs. Prihovēstures izpētes objekts ir cilvēku masas. Gāls Dorniks, sākotnēji vienkāršs lauku zēns, apraksta Hari Seldona izvirzīšanos par līderi pēc Galaktikas impērijas lejupslīdes. Tolaik Galaktikā bija gandrīz divdesmit pieci miljoni apdzīvotu planētu un Galaktikas Impērijas pārvalde atradās uz Trantora. Profesors Seldons uzskata, ka ir iespējams mainīt cilvēces vēsturi. To viņš pamato ar tīri fizikas pamatlikumiem: “Cilvēku apdzīvotas planētas psihovēsturiskā tendence glabā sevi milzīgu inerci. Lai kāda planēta mainītos, tai jāsastopas ar kaut ko citu, kas iemieso līdzīgu inerci. Pārmaiņās jāiesaistās vai nu tikpat lielam cilvēku skaitam, vai arī, ja cilvēku skaits ir relatīvi mazs, tam vajadzīgs ļoti ilgs laiks”. Runa ir par vairāk kā četrdesmitmiljardiem cilvēku vai vairāk kā trīssimts gadiem. Hari Seldond ir vienīgais, kurš saprot, ka Impērija krīt.

2.daļa “Enciklopēdisti”. Skaidrojums: Termina – planēta, kas atrodas pašā Galaktikas spirāles malā. Planēta, kura piecus gadsimtus pēc tās atklāšanas palika neapdzīvotā, līdz uz tās apmetās Enciklopēdisti, kuru uzdevums ir izdot pārbaudītu un pamatotu visas cilvēces zināšanu Enciklopēdiju, un ne tikai… Valdošais zinātnieks ir Salvors Hardins, kurš uzzina, ka Anakreonam nav kodolenerģijas.

3.daļa. “Mēri”. Nodaļā aprakstītas Četras karalistes – Anakreona provinces daļas, kas atdalījās no Galaktiku Impērijas un kļuva neatkarīgas, taču atrodas sava pirmā mēra Salvora Hardina pārvaldībā.

4.daļa “Tirgotāji”. Dzīvo būtņu grupa, kuras ir robustas un vientulīgas, viņu dzīves moto ir: Nekad neļauj saviem morāles principiem stāties ceļā tam, kas jādara!”.

5.daļa “Komercprinči”. Jaunās vēsturiskās personības Hoberta Mallova ienākšana vadoņu apritē. Jaundibinātā apvienība Fonds spēj pievilkt Korellas republiku.

Šī ir zinātniskās fantastikas žanra grāmata, kursa autors, slavenais amerikāņu zinātniskās fantastikas autors Aizeks Azimovs ir arī  bioķīmijas profesors, kas izskaidro viņa nākotnes redzējumu un tā atspoguļojumu daiļliteratūrā. Autors atver lasītājam durvis uz Visumu un aicina izbaudīt fantastisku ceļojumu ļoti tāltālā nākotnē, balstoties uz fizikas likumsakarībām.

fondsIneta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s