Pamatskola. Mans brālis ir briesmīgi liels melis. Džeimss Patersons

300x0_pamatskolamansbralisirmelis.jpg

Pamatskola – tātad vecumposms, kurus mācu es. Ar smaidu atvēru šo grāmatu. Autors Džeimss Patersons, vīrietis, centies parādīt skolas dzīvi un attiecības ģimenē no meitenes Džordžijas Kačedorianas skatu punkta. Viņam tas izdevies ļoti labi, spējot iejusties gan kā atstumtajai klases kolektīvā, kas ir katrā klasē visos laikos, gan kā jaunākajam bērnam ģimenē. Parasti pretējā dzimuma autoram ir pagrūti attēlot visas emocijas un izjūtas, bet šoreiz tas ir izdevies. Tātad grāmatas galvenie tēli ir Džordžija Kačedoriana un viņas vecākais brālis Reifs  Kačedorians.

Džordžijas alkas kļūt kaut kam vairāk nekā tikai pelēcībai, labi izskatīties, vēlme būt noderīgai un ilgas pēc draudzības. Tās ir jūtas, kas zēniem pamatskolas vecumposmā nav pašas galvenās, bet autors ir uztvēris meiteņu būtību. Džordžija ir arī ļoti mērķtiecīga (viena no īpašībām, kas ļoti svarīga jau skolas vecumā), jo skolotājiem viņa cenšas pierādīt, ka nav tāda kā Reifs. Grāmata rakstīta pirmās personas formā, kā dienasgrāmata.

Interesanta, bagātīgi ilustrēta, kas varētu uzrunāt lasītāju vecumā 10 līdz 13 gadi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s