Klanu kaķi 3. Noslēpumu mežs. Ērina Hantere

300x0_klanukakinoslepumumezs_3

Mani šīs “Klanu kaķu” grāmatas uzrunā kā biologu, jo tajās ļoti labi aprakstīta kaķu dzīve:

  • Kad Pelēksvēdra ar Ugunssirdi ir paēduši, viņi sakopj viens otra kažoku.
  • Šķērsojot upes ledu, Pelēksvēdra pieplok tuvu ledum, lai nepaslīdētu.
  • Kaķi izrāda prieku, saberzēdamies ar purniem.
  • Pēc cita klana apciemojuma, kaķiem ir jānomaskē smaka, kas liecinātu, ka viņi bijuši svešā klanā. Tam palīdz lapsu mēsli, taču šī smaka nepatīk nevienam kaķim.
  • Lai sasildītu izmirkušos un nosalušos kaķēnus, Ugunssirds un Pelēksvēdra laiza viņus pret spalvu.

Ne velti grāmatu nosaukumā ir vārds “Klans”, kas apzīmē  cilti vai plašu radinieku apvienību. Tas nozīmē, ka ikvienam klanā jārēķinās ar pārējā klana locekļu vajadzībām. Piemēram: Kad ir tik lielas grūtības ar medījumu, katram kaķim pirmām kārtām jādomā par klanu nevis par sevi, un jādalās tajā, kas viņam ir. Klanā ir savu noteikumu kodekss un hierarhija. Taču grāmatā aprakstītajos klanos asinsradniecība un piederība klanam nav viens un tas pats, jo Pelēkdzelme no Upes klana atklāj Ugunssirdij noslēpumu, kuru nezina neviens: divi viņas kaķēni pavisam mazi viņai tika atnesti kā pamesti, bet tiem bija Pērkona klana smaka. Tātad Miglasķepai un Akmensādam ir Pērkona klana asinis, ko viņi paši nenojauš, bet viņi ir uzticīgs Upes klanam. Grāmatu caurvij klanu kaķu savstarpējās attiecības, izdzīvošana dažādu dabas apstākļu ietekmē un cilvēku ietekme uz vidi, jo tieši cilvēku radītie atkritumi piesārņoja upi, saindējot zivis. Taču ikkatra klana eksistence ir atkarīga no visu četru klanu pastāvēšanas mežā. Es atbalstu Zvaigžņuzilgmes nostāju palu laikā, ka visiem kaķiem ir tiesības uz izdzīvošanu neatkarīgi no piederības klanam.

Grāmata lasītājam ļauj ieskatīties dzīvnieku dzīvē mazliet dziļāk par “skaists mājās mīlulis” un izprast piederības, uzticības, mīlestības nozīmi sabiedrībā, kurā tu dzīvo. Pēdējais attiecināms arī uz cilvēku sabiedrību. Grāmatā ik pa laikam var vilkt paralēles ar cilvēku sabiedrību: Tīģernagam neviens līdzeklis nav peļams, lai sasniegtu savu mērķi, mīlestībai starp dažādu klanu iemītniekiem robežas neeksistē.

Grāmatas sākumā esošo klanu kaķu sastāvu es būtu vēlējusies izkārtotu vizuāli uztveramāku, ievērojot hierarhiju, shēmas veidā.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s