Klanu kaķi 4. Tuvojas negaiss Ērina Hantere

 

300x0_klanukaki

Grāmatas sākumā dots ļoti trāpīgs katra kaķa raksturojums viņa vārdam. Man ļoti patīk, ka tulkotāja piemeklējusi atbilstošus latviskos vārdus, tādējādi bagātinot mūsu jaunās lasītāju paau

dzes vārdu krājumu, piemēram , Sarmāda – kaķene ar skaistu, baltu kažoku un zilām acīm, Kleinkāja – melns runcis ar izmežģītu kāju, Dābolaste – reiz ļoti skaista kaķene ar burvīgu, raibu kažoku. Lasot šo grāmatu, bērni un jaunieši varbūt pirmo reizi uzzina par vārdiem “kleins” un “dābols”, “sarma” – vajadzētu zināt, bet ļoti skaists salīdzinājums kaķim.

Es neiedziļināšos satura pārstāstā, bet, lasot grāmatu, tā pauž ļoti daudz dzīvesgudrības, kas liecina, pa

r autores erudīciju dzīvnieku uzvedībā un dabas likumsakarībās. Dažas no tām:

  • Ugunssirds aizrāda Mākoņķepai: “Tu atradies vēja pusē. Es tevi varēju saost pat neredzot. Tieši tāpat putns”. Šis princips jāievēro ejot dabā vērot vai fotografēt dzīvniekus, lai dzīvnieks nesajustu cilvēka tuvumu.
  • Pūces ēd dzīvu medījumu.

Grāmatas saturs patiesībā ir ļoti interesants: cīņa starp kaķu klaniem, ciņa starp Ugunssirdi, kurš ir visu “Klanu kaķu” grāmatu galvenais varonis) un Tīģernagu, nodevība, draudzība, uzticību un mīlestību.

Interesanta grāmata, kuras galvenie varoņi ir kaķi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s